2001'den beri...

Au Pair

Au Pair (o-per olarak okunur), ‘anne yardımcısı’ anlamına gelen uluslararası bir terimdir. Au Pair’ler, yurt dışında bir aile yanında kalarak çocuklarının bakımı, basit ev işleri gibi konularda anneye yardım eden, ailenin bir bireyi gibi onlarla birlikte yaşayan ve bir yandan da yabancı dil eğitimi alan kişilerdir. Au Pair’lik yapacak kişiler, çocuklarına bakıcı arayan bir aile yanına yerleştirilir. Aile, Au Pair’e özel bir oda ayırır, bütün zorunlu ihtiyaçlarını karşılar ve özel harcamaları için her hafta belli bir miktar cep harçlığı verir.

Au Pair tarihçesi
1896’dan bugüne Au-Pair sistemi, aradan geçen 100 yılı aşkın sürede, milyonlarca Avrupalı gence yurtdışında çalışarak öğrenim görme olanağı sağlamıştır.

1979’da Avrupa Topluluğu’nun Bakanlar düzeyinde temsil edildiği Strazbourg toplantısında, Au-Pair’lik ile ilgili ilk yasal düzenlemeler yapılmış ve ülkeler için bağlayıcı olmayan tavsiye kararları alınmıştır. Sonrasında, Au-Pair sistemi nesilden nesile aktarılan ve Avrupalı gençler arasında oldukça popüler olan bir kültürel değişim programı haline gelmiştir.

Görev ve Sorumluluklar
Au Pair’lerin görev ve sorumlulukları, gittikleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Au Pair’ler haftada ortalama 25-30 saat çalışırken, Amerika’da bu süre haftada 45 saattir. Öte yandan, İngiltere’de çalışma saati daha az olmasına karşın, yapılması beklenen ev işleri Amerika’ya oranla daha fazladır. Genel olarak bir Au Pair’in temel görevi, yanında kaldığı ailenin çocuklarının ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmaktır. Ancak Au Pair’den ailede ortak yaşamın gerektirdiği ev işleri yapması da istenecektir. Çalışılabilecek İşler

Katılımcılar Amerika’nın herhangi bir yerinde çalışma hakkına sahiptir. Ancak, yasal düzenlemeler bu kişilerin ev işlerinde çalışmasını, Birleşik Devletler’de yatırım yapmasını, sağlık sektöründe yasalarca belirlenmiş işler dışında görev almasını, bahçıvanlık, kuaförlük, çocuk bakıcılığı, avukatlık, danışmanlık, havayolu uçuş personeli vb alanlarda çalışmasını engeller.

Katılım Şartları

  • 18 – 26 yaş aralığında olmak.
  • Çocuk bakımına ilgi duymak.
  • En az toplam 400 saat 2 ayrı ailenin çocuğuna bakmış olmak.
  • En az Lise mezunu olmak.
  • İyi İngilizce bilmek.
  • Sabıka kaydı olmamak.
  • Sağlıklı olmak.
  • Daha önce Amerika’da aupair lik yapmamış olmak.

 

 

English  German  Russian